2012 Pebble Beach - photovisionone

1948 Talbot-Lago by Saoutchik.